เลื่อนสอบแอดมิชชั่นปี 2557 เร็วขึ้น รับอาเซียน

Posted: February 28, 2013 in Uncategorized

     มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดเลื่อนสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2557 ให้เร็วขึ้นทั้ง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเริ่มสอบในเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจากกำหนดการเดิมส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ได้เปลี่ยนกำหนดเปิดเทอมตามปฏิทินประชาคมอาเซียน

 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6ประจำปี 2555 ที่ประชุมได้กำหนดปฏิทินการสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2557 ต่อคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม โดยกำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ และรับสมัครการสอบความถนัดทั่วไป หรือGAT /และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 ส่วนการสอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 กำหนดให้สอบวันที่ 8-17 มีนาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่ทำการเลื่อนเปิดเทอมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับผลกระทบต่อการรับนักศึกษา หากเริ่มสอบครั้งแรกวันที่ 1-4 มีนาคม 2557 ทั้งนี้หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้ใช้ผลคะแนนสอบแอดมิดชั่นไปเป็นเกณฑ์การรับนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการสอบตรง

ที่ประชุม ยังมีการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยที่ประชุมได้รายงานให้อธิการบดีรับทราบค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ 15,000 บาท จึงมอบแนวให้ทุกมหาวิทยาลัย ทบทวนการจ้างงานทั้งในระบบราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างทุกประเภท หากจะมีการพิจารณาเพิ่มบุคคลากรในสถาบัน ควรมีความจำเป็นจริง ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้บรรจุก่อนปี 2555 ที่ยังไม่ได้รับการปรับฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงบประมาณแผ่นดินได้ข้อสรุปแล้ว ซึ่งจะมีการปรับเงินเดือนให้เร็วๆนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบนโยบายรัฐบาลให้อธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัย พิจารณาผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่ประเทศกำลังขาดแคลน และหาแนวทางลดการผลิตบัณฑิตบางสาขาที่ล้นตลาดแรงงานลง

ส่วนความคืบหน้าการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามปฎิทินประชาคมอาเซียน นายพงศ์เทพกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือหรือคำตอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏ ซึ่งเชื่อว่ายังคงกำหนดการเปิดภาคเรียนตามเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอธิการบดี ที่อาจจะไม่ได้เน้นรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ขอบคุณ   http://campus.sanook.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s